Zespół

Paweł Walentynowicz

Paweł Walentynowicz

Specjalizacja
Adwokat, partner zarządzający.
Specjalizuje się w negocjowaniu i tworzeniu złożonych umów gospodarczych. Zajmuje się również sprawami dotyczącymi prawa własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji. Z uwagi na zabrane doświadczenia często reprezentuje klientów na sali sądowej, w toku procesów cywilnych lub gospodarczych.

Wykształcenie
Aplikacja sądowa ukończona egzaminem sędziowskim
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej

Uprawnienia
Adwokat, Warszawa

Języki
polski
angielski
włoski