Zespół

Paweł Walentynowicz

Paweł Walentynowicz

Specjalizacja
Adwokat, partner zarządzający.
Specjalizuje się w negocjowaniu i tworzeniu złożonych umów gospodarczych. Zajmuje się również sprawami dotyczącymi prawa własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji. Z uwagi na zabrane doświadczenia często reprezentuje klientów na sali sądowej, w toku procesów cywilnych lub gospodarczych.

Wykształcenie
Aplikacja sądowa ukończona egzaminem sędziowskim
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej

Uprawnienia
Adwokat, Warszawa

Języki
polski
angielski
włoski

Wojciech Kępka - Mariański

Wojciech Kępka - Mariański

Specjalizacja

Adwokat specjalizujący się w sprawach korporacyjnych, M&A, prawie rynków kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych. W ramach swojej praktyki zajmuje się również problematyką dotyczącą rynku nieruchomości. Ponadto doradza w zakresie zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą.

Wykształcenie
Aplikacja adwokacka w Izbie Adwokackiej w Warszawie ukończona egzaminem adwokackim

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji 


Uprawnienia
Adwokat, Warszawa

Języki
polski
angielski
rosyjski

Marta Sybilska

Marta Sybilska

Specjalizacja

Aplikantka adwokacka w warszawskiej Izbie Adwokackiej. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych - gospodarczych. Reprezentuje klientów w toku postępowań sądowych cywilnych i gospodarczych. Ponadto w ramach swojej praktyki zajmuje się postępowaniami administracyjnymi odnoszącymi się do problematyki rynków regulowanych.

Wykształcenie

Aplikacja adwokacka w Izbie Adwokackiej w Warszawie 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Języki
polski
angielski