Obszary praktyki

Prawo antymonopolowe i prawo konkurencji

Rivers & Lawson świadczy usługi doradztwa mające na celu zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa klientów kancelarii. Wielokrotnie prawnicy kancelarii uczestniczyli w procesie tworzenia i implementacji polityki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa nie tylko poprzez opracowywani wewnętrznych aktów normatywnych ale również poprzez prowadzenie szkoleń i treningów dla kadry menedżerskiej i pracowników.

W związku z obsługiwanymi transakcjami M&A kancelaria świadczy usługi dotyczące analizy transakcji pod względem obowiązków związanych z osiągnięciem pozycji dominującej na rynku lub koncentracją przedsiębiorców. Oferujemy kompleksowe doradztwo w toku procesu zgłoszenia zamiaru koncentracji przed Prezesem Urzędu Konkurencji i Konkurentów lub Komisją Europejską.

Rivers & Lawson doradza w sprawach przestrzegania regulacji chroniących konkurencję i konsumentów. Ponadto kancelaria świadczy usługi w zakresie analizy i tworzenia wewnętrznych aktów prawnych (umów i wzorców umów) pod kątem unikania klauzul abuzywnych. Doradzamy przy zawieraniu umów i porozumień dystrybucyjnych i sieciowych (franchising) pod względem ich zgodności z przepisami antymonopolowymi. Świadczymy także usługi doradztwa w zakresie polityki handlowej, w tym w kwestiach polityki cenowej (zniżki, rabaty, upusty) oraz w sprawach programów partnerskich i lojalnościowych.

Ponadto reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przed Komisją Europejską oraz przed sądami powszechnymi. Nasze działania obejmują zastępstwo w toku czynności wyjaśniających, postępowania dowodowego, postępowania w sprawie nałożenia kary. Rivers & Lawson świadczy również usługi doradcze odnoszące się do programu łagodzenia kar (leniency).

Kancelaria świadczy usługi doradztwa w sprawach ochrony interesów klienta w związku z czynami nieuczciwej konkurencji - zarówno w zakresie zapobiegania takim czynom jak również na etapie naprawiania lub minimalizowania szkód w związku z ich wystąpieniem. Kancelaria reprezentuje również klientów w postępowaniach sądowych – cywilnych i karnych – w związku z czynami nieuczciwej konkurencji.