Obszary praktyki

Spory sądowe

Prowadzenie procesów sądowych jest podstawową praktyką kancelarii Rivers & Lawson. Specjalizujemy się w obsłudze spraw gospodarczych o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności materii.

Prawnicy działu procesowego uczestniczyli w wielu precedensowych sprawach reprezentując klientów przed sądami wszystkich instancji. Zebrane doświadczenie sprawia, że szczególne miejsce w naszej praktyce zajmują postępowania przed Sądem Najwyższym: od analizy i oceny zagadnień prawnych mogących stanowić podstawę przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, po mowę końcową.

Prawnicy kancelarii Rivers & Lawson wielokrotnie reprezentowali interesy klientów w toku postępowań sądowo-administracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, zarówno w postępowaniach rozpoznawanych w izbie ogólnoadministracyjnej, izbie gospodarczej jak też w izbie finansowej.

Kancelaria prowadzi również spory w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych występując zarówno w imieniu pracodawców, jak i w imieniu pracowników.

W ramach prowadzonej praktyki prawnicy działu procesowego uczestniczą również w postępowaniach z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego.

Lata doświadczeń sądowych powodują, że prawnicy kancelarii w licznych aspektach swojej działalności nie tracą z pola widzenia perspektywy ewentualnego procesu sądowego i orzeczenia sądu jako tego narzędzia, które ostatecznie weryfikuje wartość ich pracy.