Obszary praktyki

Prawo pracy

Kancelaria Rivers & Lawson świadczy kompleksowe usługi w odniesieniu do prawa pracy i zagadnień związanych z zatrudnieniem. Doradzamy w toku tworzenia umów o pracę i kontraktów menedżerskich jak również w toku tworzenia systemowych rozwiązań odnoszących się do polityki zatrudnienia. Pomagamy tworzyć umowy dotyczące delegowania pracowników do pracy poza granicami Polski czy Unii Europejskiej, jak również w zakresie zatrudniania obcokrajowców na terytorium Polski.

Doradzamy w toku tworzenia regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania lub innych dokumentów zbiorowego prawa pracy. Pomagamy tworzyć polityki ochrony tajemnicy służbowej, polityki best practice czy regulacji dotyczących działań konkurencyjnych. Jeśli sytuacja tego wymaga – pomagamy w tworzeniu agencji pracy tymczasowych i wdrożeniu systemu leasingu pracowniczego. Doradzamy również w prawnych i podatkowych aspektach pracowniczych programów nabywania udziałów lub akcji przez zespoły menedżerskie i pracownicze.

W ramach praktyki prawa pracy kancelaria świadczy usługi bieżącego doradztwa na rzecz międzynarodowych koncernów, gdzie zagadnienia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wymagają swobodnego poruszania się w ramach porządków prawnych nie tylko polskich czy europejskich, ale niekiedy tak egzotycznych jak prawo angolańskie czy malijskie.

Kancelaria uczestniczyła również w wielu poważnych projektach dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień grupowych reprezentując klientów w negocjacjach z przedstawicielami pracowników, związków zawodowych czy z przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej.

Kancelaria reprezentuje klientów w sporach sądowych dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, niejednokrotnie uczestnicząc z precedensowych sprawach przed Sądem Najwyższym. Doświadczenie procesowe kancelarii Rivers & Lawson obejmuje również reprezentowanie pracodawców w postępowaniach karnych związanych z prawem pracy.