Nota prawna

Art. 1. Definicje.

§1. Rivers & Lawson oznacza Rivers & Lawson Walentynowicz spółkę komandytowo – akcyjną z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000473487, numer REGON: 146822223, wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 12.500,00 zł.

§2. Witryna oznacza niniejszą witrynę internetową dostępna pod adresem domeny internetowej www.riverslawson.com.

Art. 2. Dane

§1. Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

§2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Witryny. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Rivers & Lawson Walentynowicz spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000473487, numer REGON: 146822223.

§4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1. Dostosowywania zawartości stron, wchodzących w skład Witryny do preferencji użytkownika Witryny oraz optymalizacji korzystania z Witryny; pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Witryny (zbyt ogólnikowe!) i wyświetlić Witrynę na urządzeniu końcowym użytkownika w sposób dostosowany do parametrów urządzenia końcowego użytkownika Witryny,

2. Tworzenia statystyk, mających na celu ustalenie w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych składających się na Witrynę a następnie w celu ulepszenia ich struktury i treści,

§5. W ramach Witryny stosowane są dwa rodzaje plików cookies: pliki sesyjne i pliki stałe (ang. persistent cookie). Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w ustawieniach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

§6. W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1. Pliki niezbędne, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny,

2. Pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do diagnozowania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Witryny,

3. Pliki poprawiające wydajność Witryny, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Witryny przez użytkowników,

4. Pliki poprawiające funkcjonalność Witryny, które umożliwiają zapisywanie ustawień wybranych przez użytkownika lub preferowanych ze względu na parametry jego urządzenia końcowego np. w zakresie języka, rozdzielczości ekranu, typu urządzenia, z którego korzysta użytkownik etc.

§7. W większości najczęściej używanych przeglądarek internetowych standardowe (domyślne) ustawienia dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym, na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa. Użytkownicy Witryny mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień oprogramowania w odniesieniu do plików cookies, w tym w szczególnośći blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź każdorazowo informować o próbie zapisania tych plików w urządzeniu końcowym użytkownika Witryny. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w dokumentacji oprogramowania.

§8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre z funkcjonalności dostępnych w ramach Witryny.